Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược khoanh vùng đối tượng

Chiến lược khoanh vùng đối tượng

Chiến lược tập trung hoặc chiến lược khoanh vùng đối tượng là một trong bốn chiến lược mà doanh nghiệp có thể áp dụng để xây dựng chiến lược truyền thông của họ. Mục tiêu của chiến lược tập trung vào việc xác định cách tập trung vào một đối tượng khách hàng cụ thể trong một khu vực định rõ.

Chiến lược tập trung truyền thông bao gồm cả đặc điểm của chiến lược chi phí truyền thông đó là việc duy trì một khoản chi phí trong suốt một năm. Điều này đòi hỏi sự tập trung vào việc xác định khu vực cụ thể mà chúng ta muốn tập trung vào, đồng thời chúng ta cần tìm hiểu xem liệu trong khu vực đó có một đối tượng khách hàng chính xác mà chúng ta đang hướng đến hay không. Khi chúng ta xác định được đối tượng khách hàng, chúng ta có thể tập trung vào việc khoanh vùng khu vực đó.

Yếu tố khoanh vùng liên quan chặt chẽ đến chiến lược phân phối bán hàng và kênh phân phối của chúng ta. Nó đòi hỏi truyền thông của chúng ta phải nằm ở khu vực cụ thể liên quan đến chiến lược phân phối bán hàng. Việc này giúp chúng ta hình dung được cách các phần khác nhau của chiến lược của chúng ta liên quan và tương tác với nhau.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình