Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tối ưu quy trình vận hành bộ phận nhân sự

Tối ưu quy trình vận hành bộ phận nhân sự

Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phức tạp của quá trình quản lý nguồn nhân lực, đặc biệt là khía cạnh quản lý thông tin và sự kết nối với các phòng ban khác trong tổ chức. Phòng nhân sự thường có một quy trình nội bộ đơn giản và rõ ràng, tập trung vào tuyển dụng, quản lý hành chính, và đào tạo.

Tuy nhiên, thách thức thực sự đặt ra là việc thu thập thông tin từ các phòng ban khác. Phòng nhân sự không thể hoạt động độc lập mà phải liên kết với các bộ phận khác trong tổ chức. Việc này, nếu không được quản lý và thực hiện một cách hiệu quả, có thể được coi như một mối quan hệ đối tác ngoài giữa phòng nhân sự và các phòng ban khác trong việc thu thập thông tin, giao việc, kiểm tra, và đánh giá điều chỉnh. Tất cả những công việc này tạo nên một dây chuyền phức tạp.

Trong số những thách thức này, việc giao việc sau khi đã thiết lập tiêu chí và mục tiêu là một trong những khía cạnh khó khăn nhất. Điều này bởi vì phòng nhân sự phải giao việc cho các phòng ban khác, chẳng hạn như báo cáo về đánh giá chuyên môn của nhân sự. Các bộ phận này cần có thông tin rõ ràng để có thể thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả.

Việc giao việc này thường gắn kết chặt chẽ với những người quản lý cấp cao, và đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xuất sắc cùng với quy trình làm việc rõ ràng từ đầu. Trong tổ chức, phòng nhân sự thường là phòng có nhiều quy trình liên phòng ban nhất, vì vậy sự rõ ràng và hiệu quả trong quản lý thông tin và kết nối này cực kỳ quan trọng.

Tuy vậy, về mặt kỹ thuật và thực thi, việc quản lý thông tin và kết nối không quá khó khăn. Vấn đề nằm ở tư duy, và người chưa có kiến thức về quản lý nguồn nhân lực có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự kết nối với các phòng ban khác và đánh giá hiệu quả.

Vì vậy, chúng ta sẽ tập trung vào việc chuẩn bị trước bằng cách xây dựng một quy trình quản lý nguồn nhân lực rõ ràng và hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, để đảm bảo họ không mất kết nối với các phòng ban khác và có thể đánh giá công việc một cách hiệu quả.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình