Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phần mềm quản lý hiệu suất (Performance Management Software) là một loại phần mềm được thiết kế để giúp tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân theo dõi, đánh giá và quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên, nhóm, hoặc toàn bộ tổ chức. Phần mềm này giúp cải thiện hiệu suất, đề xuất các cải tiến và đảm bảo rằng mục tiêu và KPIs (Key Performance Indicators) được đạt được. Phần mềm quản lý hiệu suất có nhiều ứng dụng quan trọng trong quản trị nhân sự. Dưới đây là một số ví dụ về cách phần mềm này được sử dụng trong lĩnh vực quản trị nhân sự:

1. Đánh giá hiệu suất cá nhân: Phần mềm quản lý hiệu suất giúp người quản lý và nhân viên đánh giá hiệu suất làm việc của từng cá nhân dựa trên các mục tiêu và chỉ số hiệu suất đã thiết lập. Điều này giúp xác định những nguồn lực mà cá nhân cần để cải thiện và phát triển.

2. Lập kế hoạch phát triển cá nhân: Các phần mềm này cho phép tạo kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên kết quả đánh giá hiệu suất. Người quản lý và nhân viên có thể xác định các kỹ năng, kiến thức và bước tiến cần thiết để đạt được mục tiêu trong tương lai.

3. Theo dõi tiến trình và đổi mới: Phần mềm giúp người quản lý theo dõi tiến trình thực hiện mục tiêu và KPIs, từ đó có thể đưa ra các điều chỉnh hoặc biện pháp đổi mới khi cần thiết để đảm bảo rằng mục tiêu đạt được.

4. Quản lý họp đánh giá hiệu suất: Phần mềm quản lý hiệu suất giúp lên lịch và quản lý các cuộc họp đánh giá hiệu suất giữa người quản lý và nhân viên. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi phản hồi và đánh giá hiệu suất.

5. Phản hồi và thảo luận liên tục: Phần mềm cho phép nhân viên và người quản lý gửi và nhận phản hồi liên tục về hiệu suất và mục tiêu. Điều này giúp tạo môi trường mở cửa để cải thiện và phát triển.

6. Tạo báo cáo và phân tích: Các phần mềm quản lý hiệu suất cung cấp báo cáo và phân tích về hiệu suất làm việc cá nhân và tổ chức. Những báo cáo này hỗ trợ quyết định quản lý và đánh giá tổng thể hiệu suất của tổ chức.

7. Xác định thực lực và điểm yếu: Dựa trên dữ liệu thu thập từ phần mềm, người quản lý và nhân viên có thể xác định thực lực và điểm yếu của cá nhân. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và phát triển năng lực cá nhân.

Phần mềm quản lý hiệu suất chơi một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc hiệu quả, tạo sự minh bạch trong việc đánh giá hiệu suất và giúp tổ chức phát triển nhân sự một cách liên tục.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình