Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lập kế hoạch phát triển sản phẩm

Lập kế hoạch phát triển sản phẩm

Các công việc trong quy trình và cơ cấu tổ chức của chúng ta thường đã được xác định trước đó, vì vậy việc lập kế hoạch thường không quá phức tạp. Mọi người và tài nguyên đã sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ.

Tuy nhiên, điểm quan trọng trong kế hoạch này là deadline. Deadline đại diện cho thời điểm chúng ta phải hoàn thành sản phẩm, thường được xác định dựa trên sản phẩm MVP. Đối với các doanh nghiệp mới hoặc sản phẩm mới, thời gian tối đa để tung sản phẩm ra thị trường thường là 12 tháng. Mục tiêu ở đây là đảm bảo rằng sản phẩm có thể hoạt động trong thực tế và thu hút phản hồi từ khách hàng trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, với các sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại, chúng ta có thể hoàn thành chúng trong thời gian ngắn hơn, có thể chỉ trong một tháng, ba tháng hoặc sáu tháng. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp và yêu cầu cụ thể của sản phẩm để đảm bảo sự hiệu quả và thúc đẩy tiến trình phát triển.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình