Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bước tiếp theo trong quy trình quản lý vận hành cấp công ty là bước lập kế hoạch. Để bộ máy của công ty có thể vận hành trơn tru, chúng ta cần phải làm đồng bộ từ chiến lược đến mục tiêu, đến kế hoạch. Do vậy, chúng ta cần tư duy được rằng, nếu đầu ra của vị trí tổng giám đốc là một bảng mục tiêu của một kế hoạch thì ngay từ mục tiêu đầu tiên, chúng ta đã phải có sự đồng bộ, chi tiết đến từng mục tiêu, kế hoạch của từng vị trí, cá nhân trong tổ chức.

Trên thực tế, khi chúng ta lập một kế hoạch, nếu chúng ta chỉ có một phương án đấy thì khi mà gặp các vấn đề rủi ro, chúng ta sẽ rất khó để có thể phản ứng nhanh với những cái nguyên nhân đấy. Bình thường, chúng ta sẽ phải có phương án B, thậm chí là phương án C, để có thể thay thế nhanh nhất trong cái trường hợp cái người thực thi họ làm không đúng được theo cái hướng đó. Đây cũng chính là lưu ý lớn nhất trong việc lập kế hoạch. Ngoài ra, bản thân việc lập kế hoạch, cái logic của nó sẽ rất rõ ràng nếu như trên chiến lược mọi thứ đã được vạch ra rõ ràng. Điều đó có nghĩa là: Nếu như khi lập kế hoạch mà chúng ta không thấy rõ được các công việc cần phải thực hiện, không thấy rõ được cái thứ tự thời gian của nó, thì chắc chắn là chúng ta đang gặp vấn đề về việc hoạch định chiến lược và thiết kế bộ máy tổ chức. Nếu mà đến bước này, chúng ta lập kế hoạch, chúng ta thấy nó bị vướng, thì chắc chắn là nguyên nhân nó ở phía trên. Điều này cũng giải thích vì sao các chủ doanh nghiệp, khi mà bỏ qua bước hoạch định chiến lược và thiết kế bộ máy tổ chức để bắt tay ngay vào quản lý vận hành, thì họ sẽ rất dễ bị loay hoay và gặp rất nhiều vấn đề phát sinh.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình