Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Chúng ta cần thu thập đầy đủ các dữ liệu để phục vụ cho việc hoạch định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp. Cụ thể, khi nghiên cứu sản phẩm, chúng ta cần: (1) tìm kiếm thông tin về mong muốn, hành động, rào cản, vấn đề, nhu cầu của khách hàng và (2) tìm kiếm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các giải pháp công nghệ hiện có có khả năng giải quyết các vấn đề đó. Dưới đây là các hạng mục cần nghiên cứu:

1. Nghiên cứu doanh nghiệp: Liệt kê tất cả các phân khúc khách hàng của doanh nghiệp, Liệt kê các nhu cầu doanh nghiệp đang tập trung phục vụ cho khách hàng, Mô tả chiến lược định vị của doanh nghiệp

2. Nghiên cứu khách hàng: Mô tả chân dung chi tiết của khách hàng mục tiêu, Mô tả mong muốn và hành động của khách hàng, Mô tả các rào cản và vấn đề mà khách hàng gặp phải

3. Nghiên cứu đối thủ: Liệt kê tất cả các đối thủ cạnh tranh, Liệt kê tất cả các sản phẩm, dịch vụ của đối thủ có khả năng giải quyết được vấn đề của khách hàng, Mô tả tính năng, mức chất lượng, cách đóng gói, mức giá

4. Nghiên cứu công nghệ: Liệt kê tất cả các công nghệ hiện có có khả năng giải quyết vấn đề của khách hàng, Mô tả đầu ra và phương pháp chế tạo

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình