Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược tính năng sản phẩm

Chiến lược tính năng sản phẩm

Chiến lược định vị tổng từ cấp cao hơn đã cho chúng ta biết vấn đề mà khách hàng cần giải quyết là gì và mô hình kinh doanh được sử dụng là mô hình gì. Nói cách khác, chúng ta đã biết loại sản phẩm dịch vụ mà mình sẽ cung cấp, tuy nhiên, tất cả vẫn còn rất chung. Rõ ràng, khách hàng sẽ có rất nhiều mục đích cụ thể hơn khi sử dụng một sản phẩm nào đó. Nói cách khác, một sản phẩm sẽ có nhiều công dụng khác nhau. Mỗi một mục đích sử dụng (cũng chính là một công dụng) như vậy được gọi là một tính năng của sản phẩm.

Theo đó, chúng ta sẽ cần phải chỉ ra rất rõ tất cả các tính năng mà sản phẩm cần có, đồng thời, cũng phải chỉ ra đâu là những tính năng nổi trội nhất (POD, Point of Differentiation), và phần còn lại sẽ là những tính năng tương đồng (POP, Point of Parity). Dĩ nhiên, các lựa chọn tính năng nổi trội đó, cũng sẽ thống nhất và đồng bộ với chiến lược định vị tổng đã được hoạch định ở cấp cao hơn.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty startup thường gặp một lỗi rất căn bản là không biết sản phẩm của mình hướng đến đối tượng nào cụ thể, và thường, họ sẽ làm một sản phẩm dùng cho tất cả. Khi đó, sản phẩm của họ, tính năng nào cũng sẽ trung bình như nhau, mà không có bất kỳ điểm nổi trội nào đó. Đây chính là nguyên nhân khiến cho sản phẩm của họ rất ít khả năng sẽ được khách hàng lựa chọn.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình