Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược vòng đời sản phẩm

Chiến lược vòng đời sản phẩm

Tong quá trình kinh doanh, sản phẩm và thị trường sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu chúng ta không có một hướng dẫn cụ thể về cách phát triển sản phẩm theo từng giai đoạn, chúng ta có thể mất hướng và rơi vào tình huống khó khăn. Đầu tiên, chúng ta xác định hướng sản phẩm, chúng ta phải tập trung vào hướng phát triển mà doanh nghiệp có lợi thế, sau đó, vẽ ra các giai đoạn phát triển sản phẩm. Điều quan trọng là xác định khoảng thời gian cần để nâng cấp sản phẩm.

Trong chiến lược vòng đời sản phẩm, chúng ta thường tạo một tầm nhìn hoặc một “roadmap” cho sản phẩm, mô tả từng giai đoạn phát triển và cách mà sản phẩm sẽ được nâng cấp. Điều này giúp cho công ty và các bộ phận khác như bán hàng, sản xuất và truyền thông hiểu rõ về tương lai của sản phẩm và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình