Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược định giá sản phẩm

Chiến lược định giá sản phẩm

Chiến lược giá liên quan đến cách chúng ta xác định giá cho sản phẩm của mình và mục tiêu chính của nó là làm rõ định vị sản phẩm, tính cạnh tranh và giá trị mà chúng ta cung cấp cho khách hàng. Chúng ta biết rằng trong 10 yếu tố chất lượng, chi phí là một trong những yếu tố mà khách hàng quan tâm đặc biệt. Cụ thể, chúng ta có 3 chiến lược giá chính:

1. Chiến lược giá hớt váng, là chiến lược giá mà chúng ta định một giá cao khi sản phẩm mới ra mắt trên thị trường và sau đó giảm giá dần dần hoặc làm cho sản phẩm trở nên hiếm có hơn. Chiến lược này phù hợp với sản phẩm có chất lượng cao và tính năng đặc biệt.

2. Chiến lược giá thâm nhập thị trường, chiến lược này liên quan đến việc đặt giá rất thấp ban đầu để tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có một chiến lược đóng gói kèm theo. Khi giá thấp ban đầu, khách hàng có thể trở nên quen thuộc với mức giá này. Để tăng giá sau này, chúng ta cần thay đổi chiến lược đóng gói, đảm bảo rằng giá mới có giá trị cao hơn đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3. Chiến lược giá cạnh tranh, có nghĩa là giá sản phẩm của chúng ta tương đương với giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Mục tiêu ở đây là không để khách hàng quan tâm hoặc so sánh giá. Tuy nhiên, để thành công với chiến lược này, sản phẩm của chúng ta cần phải nổi trội ở một khía cạnh nào đó so với đối thủ.

3 chiến lược giá này có thể giúp chúng ta xác định một chiến lược giá phù hợp cho sản phẩm của mình và làm rõ định vị của mình trên thị trường. Tùy thuộc vào tính chất của sản phẩm và khả năng nổi trội của chúng ta, chúng ta có thể chọn chiến lược giá phù hợp để thu hút và giữ chân khách hàng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình