Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Trong quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng là một phần quan trọng và đặc thù. Khác với nhiều bộ phận khác, sản xuất đòi hỏi mỗi giai đoạn phải đi kèm với việc kiểm tra chất lượng. Vai trò của người quản lý chất lượng trong sản xuất là vô cùng quan trọng.

Sản xuất yêu cầu việc kiểm tra chất lượng ở mọi giai đoạn của quá trình. Điều này đặt ra một sự quan trọng đặc biệt cho người quản lý chất lượng, người chịu trách nhiệm xác định mục tiêu chất lượng và theo dõi kết quả. Thường thì, các bước kiểm tra này thường sử dụng máy móc và thiết bị đặc biệt.

Khi phát hiện lỗi tại bất kỳ giai đoạn nào, quy trình sản xuất thường phải tạm ngừng để sửa chữa, tránh việc sản phẩm bị lỗi hoặc chất lượng không đồng đều. Phòng sản xuất thường tiến hành nhiều thử nghiệm trước khi sản phẩm được sản xuất hàng loạt.

Sự phức tạp của quá trình sản xuất đôi khi đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Nếu một nhà máy phức tạp không được kiểm tra kỹ lưỡng, việc xử lý sự cố có thể trở nên phức tạp và tốn kém. Do đó, việc kiểm tra chất lượng cần có một bộ phận đặc biệt để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng được tuân thủ.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình