Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược chất lượng sản phẩm

Chiến lược chất lượng sản phẩm

Một sản phẩm chất lượng được hiểu là một sản phẩm mà khách hàng không có bất kỳ một phản hồi xấu nào. Định nghĩa rất bản chất giúp chúng ta thấy rằng sẽ rất khó để đo lường được chính xác mức chất lượng của sản phẩm. Về nguyên lý, sẽ cần phải đưa sản phẩm ra để thu lại phản hồi của khách hàng, chúng ta mới có thể thực sự đánh giá được chất lượng của một sản phẩm nào đó.

Tuy vậy, chúng ta vẫn sẽ có một bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm rất căn bản, gồm 10 tiêu chí: Tính hiệu quả, Độ bền, Độ ổn định, Tính tiện lợi, Tính dễ sử dụng, Tính thẩm mỹ, Tính rủi ro, Tính nhanh chóng, Tính mới, Chi phí. Dựa trên bộ tiêu chí này, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong quá trình xác định chính xác mức chất lượng mà khách hàng mong muốn từ sản phẩm.

Bên cạnh đó, giống như chiến lược tính năng, các tiêu chí chất lượng cũng sẽ được sản phẩm đáp ứng không như nhau. Sẽ có những tiêu chí chất lượng được ưu tiên hơn những tiêu chí khác, nhằm thống nhất với chiến lược tính năng và chiến lược định vị tổng.

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình