Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Các chiến lược mắt xích trong sản xuất

Các chiến lược mắt xích trong sản xuất

Về mặt chiến lược, có ba khía cạnh chính mà chúng ta gọi là “các mắc xích” trong quá trình sản xuất tạo thành ba nhóm chiến lược con:

Chiến lược Thu Mua: Đây là chiến lược liên quan đến việc tập trung vào quá trình mua sắm nguyên liệu và nguồn cung ứng. Nó xác định cách chúng ta tìm và tạo các quan hệ cung ứng đáng tin cậy.

Chiến lược Thiết Kế Nhà Máy: Chiến lược này liên quan đến cách chúng ta xây dựng và quản lý nhà máy sản xuất. Nó định rõ cách mà nhân lực và cơ sở hạ tầng sẽ được tổ chức và hoạt động.

Chiến lược Kiểm Soát Chất Lượng: Đây là chiến lược liên quan đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất. Nó xác định cách kiểm soát lỗi và đảm bảo sự chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là sự liên kết mạch lạc giữa các khía cạnh này. Về mặt sản xuất, chúng liên kết một cách chặt chẽ, nghĩa là không thể tách rời chiến lược Thu Mua, Thiết Kế Nhà Máy và Kiểm Soát Chất Lượng. Bởi vì những gì chúng ta mua, nhà máy mình xây dựng, và sản phẩm cuối cùng sẽ được liên kết mạch lạc và ảnh hưởng đến nhau một cách không thể tách rời.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình