Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong quản lý vận hành phòng sản xuất, các bước về đặt mục tiêu, lập kế hoạch và giao việc là những bước quản lý vận hành liên quan đến con người rất nhiều.
Trong việc đặt ra mục tiêu sản xuất, các mục tiêu này phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này bao gồm sản lượng cần đạt được trên thị trường và tốc độ tiêu thụ của thị trường. Khi thiếu dữ liệu thống kê thị trường, việc đặt mục tiêu sản xuất phải linh hoạt và sẵn sàng thay đổi tùy theo tình hình thị trường. Phòng sản xuất cần phải sẵn sàng điều chỉnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong việc lập kế hoạch, quy trình sản xuất thường không đòi hỏi sự sáng tạo và thay đổi liên tục như một số công việc khác. Kế hoạch thường được thiết lập dựa trên quy trình và quy định, và đặc điểm này khiến việc lập kế hoạch trở nên đơn giản hơn. Kế hoạch thường tập trung vào việc tuân thủ quy trình và sự thay thế con người trong quá trình sản xuất.

Trong việc giao việc, phòng sản xuất có thể giao trực tiếp cho các trưởng nhóm như Trưởng Phòng Thu Mua, Trưởng Phòng Vận Hành Nhà Máy và Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng. Các trưởng nhóm này tiếp tục giao việc xuống cấp dưới và công việc thường được thực hiện theo quy trình và quy định. Điều này giúp quản lý sản xuất trở nên dễ dàng và tập trung vào việc thực thi chiến lược và quy trình sản xuất.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình