Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mô hình kinh doanh là lựa chọn về: (1) đầu ra sản phẩm cuối cùng, (2) cách tạo ra sản phẩm đó, và (3) cách bán sản phẩm đó. Hiểu đơn giản, một mô hình kinh doanh giống như một công thức để kinh doanh, công thức để nhân bản quy mô doanh nghiệp.
Cụ thể về phần đầu tiên của mô hình kinh doanh, về đầu ra sản phẩm cuối cùng, chúng ta cần xác định rõ sản phẩm sẽ bán là loại gì, phục vụ ai và định giá nó như nào. Phần thứ hai, về cách thức tạo ra sản phẩm, chúng ta sẽ cần chỉ ra từng mắt xích, từng hành động giúp cho chúng ta tạo ra được sản phẩm đó. Cuối cùng, phần thứ ba, về cách bán sản phẩm, chúng ta sẽ lựa chọn kênh bán hàng và cách thức để thúc đẩy bán hàng.Thực tế, trong thị trường sẽ có rất nhiều cách để lựa chọn và biến tấu 3 yếu tố: đầu ra sản phẩm, cách tạo, và cách bán để hình thành nên một mô hình kinh doanh riêng biệt. Điều đó giúp chúng ta có được nhiều lựa chọn, nhiều biến thể mô hình kinh doanh trong thực tiễn. Để xác định được đâu là phương án mô hình kinh doanh tối ưu nhất, chúng ta cần xem xét 4 yếu tố khi đánh giá một mô hình kinh doanh: khách hàng, đối thủ, đối tác, và chính bản thân doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình