Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Đây là bước cuối cùng trong hoạt động xây dựng bộ máy tổ chức cấp xông ty, chúng ta sẽ đi xây bộ quy tắc ứng xử cho tổ chức của mình. Bản thân là trong một tổ chức, chúng ta sẽ luôn có thể gặp các vấn đề về việc giao tiếp và ứng xử. Chẳng hạn như trong tổ chức, chỉ cần hai người không giao tiếp, không tương tác được với nhau một cách phù hợp, thì hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả là công việc của họ bị đứt đoạn, và theo dây chuyền, có thể khiến cho toàn bộ hoạt động của tổ chức bị ngưng trệ. Vì thế, để tránh các công việc không bị đứt đoạn bởi những nguyên nhân liên quan đến cách thức hành xử giữa người với người, chúng ta sẽ cần phải đưa ra được những quy tắc.

Nguyên lý là: Có bao nhiêu đối tượng cần phải giao tiếp, thì chúng ta sẽ có bằng đó các quy tắc để chỉ ra cách thức ứng xử phù hợp. Theo đó, với 5 biến tác động là 5 đối tượng của hoạt động kinh doanh, chúng ta sẽ có 5 nhóm quy tắc ứng xử, bao gồm: quy tắc ứng xử với những người bên trong nội bộ, quy tắc ứng xử với khách hàng, quy tắc ứng xử với đối tác, quy tắc ứng xử với đối thủ, và cả quy tắc ứng xử với các biến vĩ mô, như môi trường, cộng đồng, chính phủ. Trong đó, quy tắc sẽ bao gồm 2 loại nội dung: Một là những việc không được phép làm và hai là những việc nên làm trong tổ chức.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình