Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tổng quan doanh nghiệp sẽ có 3 cấp độ chiến lược là: chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, và chiến lược cấp chuyên môn. Ở chiến lược cấp công ty, chúng ta sẽ phải chỉ ra tầm nhìn của công ty và cách thức để đạt được cái tầm nhìn này. Trong đó, chỉ ra tầm nhìn của công ty có nghĩa là chúng ta sẽ phải trả lời được: Công ty sẽ tham gia vào thị trường nào, tham gia vào ngành nào? Quy mô của công ty sẽ to đến mức nào? Các giai đoạn phát triển cụ thể của công ty sẽ ra sao? Tiếp đến, về cách thức để đạt được tầm nhìn, chúng ta cần trả lời rõ là: Công ty sẽ mở những đơn vị kinh doanh nào, hay là công ty sẽ có bao nhiêu công ty con để đạt được tầm nhìn trên? Đó là các câu hỏi cụ thể ở chiến lược cấp công ty.
Trên thực tế, nếu không có một tấm bản đồ cho cả công ty ngay từ đầu, chúng ta đi sẽ bị chậm. Chúng ta có thể chọn một mô hình, kinh doanh, và thành công, nhưng nếu đến thời điểm đó, chúng ta mới bắt đầu ngồi nghĩ lại là mình sẽ đi tiếp như thế nào thì có thể đã đánh mất các cơ hội tốt nhất. Mặt khác, tầm nhìn của chúng ta chỉ đến đó, nên tất cả những gì chúng ta đã tích luỹ cũng sẽ chỉ đến giới hạn của một mô hình nhỏ như vậy. Hơn thế nữa, nếu chúng ta tập trung kinh doanh với mô hình đó với mục đích chỉ là để kiểm tiền thì tính cạnh tranh của chúng ta cũng sẽ không có. Các công ty khác đôi khi họ hy sinh từ ba đến bốn năm đầu tiên để đầu tư cho một nền tảng, trong khi chúng ta chỉ đơn giản là đi kiếm tiền trong một ngách nào đó. Tới thời điểm hai công ty bắt đầu va chạm với nhau, chúng ta sẽ thấy rõ sự cạnh tranh của đối thủ sẽ tốt hơn rất nhiều so với chúng ta. Bên cạnh đó, kể cả khi kinh doanh ở ngách hiện tại, ở mô hình hiện tại, chúng ta cũng chưa chắc nó có thể thành công do gặp phải áp lực cạnh tranh từ cả những đối thủ lớn hơn. Đó chính là những góc nhìn để chúng ta thấy rằng, nếu không hoạch định ngay từ đầu cho một tầm nhìn công ty lớn, chúng ta sẽ phải chịu một sự thua thiệt rất rõ.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình