Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tổng quan doanh nghiệp sẽ có 3 cấp độ chiến lược là: chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, và chiến lược cấp chuyên môn. Ở chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Ở đây, chúng ta hiểu: Đơn vị kinh doanh (SBU) bản thân nó chỉ là một công ty con hoặc là một sản phẩm của công ty mẹ, và nó sẽ tập trung giải quyết một vấn đề nào đó của một phân khúc khách hàng nào đó. Như thế, chúng ta sẽ cần phải xem là: Trong cái phân khúc đó, thì tầm nhìn của chúng ta sẽ như thế nào? Tức là: Chúng ta sẽ dẫn đầu, hay là ở trong tốp mấy, hoặc là chúng ta sẽ cần phải chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần? Sau đó, chúng ta cũng phải trả lời được: Cách thức định vị của chúng ta trong phân khúc đó sẽ là gì? Đây chính là khái niệm về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

Một từ khóa trong việc xác định chiến lược kinh doanh mà chúng ta cần ghi nhớ đó là “định vị”. Vậy, định vị có nghĩa là gì? Định vị được hiểu là khi kinh doanh, công ty tìm ra được một giá trị nào đó để có thể hài hòa được năm biến tác động của môi trường. Nói cách khác, định vị là việc công ty tạo ra giá trị với khách hàng, với đối tác, với chính nhân sự nội bộ của công ty, cạnh tranh được với đối thủ và có những tác động tốt với vĩ mô. Đó cũng chính là mục đích chính của việc quản trị một SBU.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình