Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sau khi xác định được khung sườn chính của bộ máy tổ chức, chúng ta mới biết được công ty đang cần những mắt xích nào. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ phải mô tả các công việc đó. Tại sao phải làm bước này? Lý do là nếu không mô tả, người được giao công việc đó, họ sẽ không biết được: Mục đích của công việc là gì? Vai trò của họ là gì? Họ sẽ phải trao đổi và làm việc với ai? Quy trình làm việc như thế nào? Tạo được đầu ra rồi thì đánh giá nó như thế nào? Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải mô tả từng công việc mà chúng ta đã thiết kế ra.

Trong bản mô tả cho một công việc, chúng ta cần phải chỉ ra rõ được 3 mục lớn: Một là mục đích của công việc. Hai là đầu ra của công việc. Ba là quy trình làm công việc đó. Bản mô tả này sẽ giúp cho cả người quản lý lẫn người thực thi hiểu được rõ về cái công việc cần phải hoàn thành, đặc biệt là các tiêu chí để đánh giá công việc đó.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình