Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Một khi bộ máy tổ chức của công ty đã được thiết kế xong, chúng ta sẽ cần phải đảm bảo mọi nhân sự sẽ nắm được và hiểu rõ. Chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ các hạng mục: sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, hệ thống quy trình, hệ thống tiêu chuẩn, và bộ quy tắc ứng xử dưới 3 hình thức. Trước hết, tất cả các tài liệu sẽ được đóng gói hoàn thiện, dễ dàng cho việc truy cập sử dụng online cũng như in ấn để tra cứu dễ dàng hàng ngày. Tiếp đó, chúng tôi tổ chức đào tạo tập trung cho toàn bộ nhân sự của công ty, để mọi thành viên nắm được một bức tranh tổng thể về vị trí công việc của mình và mối liên hệ của họ với các thành viên khác. Cuối cùng, chúng tôi tổ chức đào tạo 1:1 hoặc đào tạo nhóm nhỏ để từng bộ phận chuyên môn, từng người quản lý sẽ nắm rõ được quy trình làm việc và các mẫu đầu ra chuẩn. Đây chính là nền tảng cho việc vận hành triển khai thành công chiến lược.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình