Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong việc xây dựng chiến lược nhân sự, chúng ta cần xem xét góc độ của quá trình tuyển dụng. Chúng ta có hai nguồn trụ cột trong tuyển dụng. Đầu tiên, chúng ta cần tận dụng nguồn nhân lực nội bộ, tức là những người đã làm việc trong công ty của chúng ta. Họ đã có kiến thức về môi trường làm việc của chúng ta và có khả năng đóng góp đáng kể. Tiếp theo, chúng ta có thể tìm kiếm tài năng từ các thực tập sinh. Họ đã bước chân vào môi trường làm việc của chúng ta và có thể trở thành sự bổ sung quý báu cho đội ngũ làm việc chính của chúng ta. Chúng ta cần thiết lập các bộ lọc để lựa chọn ứng viên tốt từ cả hai giai đoạn. Có thể chúng ta sẽ đào tạo ứng viên từ giai đoạn thực tập hoặc tạo ra một hệ thống để tìm kiếm và chọn lọc tài năng từ các nguồn này. Nguồn nhân lực bên ngoài cũng có thể được sử dụng khi cần thiết, nhưng chúng ta cần hiểu rằng chúng thường không chiếm phần lớn trong chiến lược tuyển dụng của chúng ta. Chúng ta cần luôn duy trì các chương trình tuyển dụng thực tập và quá trình tuyển dụng trong nội bộ công ty.

Tổng cộng, chiến lược tuyển dụng của chúng ta không chỉ xoay quanh việc thu hút nhân tài từ bên ngoài, mà còn xem xét việc di chuyển ứng viên từ thị trường lao động, thông qua giai đoạn thực tập, và sau đó phát triển họ lên vị trí cấp cao hơn. Đây là chiến lược tuyển dụng có tính hiệu quả và chiến lược hướng tới tương lai, không chỉ là việc đăng tin tuyển dụng và thu hút nhân tài ngay lập tức.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình