Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nghiên cứu sản xuất vận hành

Nghiên cứu sản xuất vận hành

Nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra cho phòng sản xuất đó là: Làm thế nào để nhân bản được sản phẩm với một quy mô lớn? Bạn có thể hình dung, việc tạo ra một chiếc xe mô hình, tạo ra một chiếc xe mẫu, đó là công việc của phòng R&D. Tuy nhiên, làm sao để sản xuất được hàng loạt, hàng nghìn, hàng trăm nghìn những chiếc xe giống như vậy để cung cấp cho thị trường, thì đó là bài toán của sản xuất.

Bên cạnh đó, trong sản xuất thì chúng ta còn gặp một vấn đề nữa đó là: Khi tăng quy mô, tức là khi chúng ta nhân bản cái sản phẩm mẫu của chúng ta lên, thì chất lượng của sản phẩm sẽ không đồng đều do rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan. Đây cũng chính là bài toán lớn nhất mà chúng ta cần giải quyết.

Nhiệm vụ lớn nhất của của của phòng sản xuất đó là: tăng quy mô nhưng phải đảm bảo được chất lượng. Rõ ràng, số lượng sản xuất ra càng lớn, nguy cơ không đảm bảo được chất lượng đồng đều sẽ càng tăng. Tuy vậy, đểliên tục mở rộng quy mô công ty và chiếm lĩnh được thị trường, đây sẽ là bài toán mà chúng ta bắt buộc phải giải quyết. Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ giải quyết như thế nào?

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình