Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Xung đột của R&D với phòng ban khác

Xung đột của R&D với phòng ban khác

Do đặc thù công việc, phòng R&D sẽ cần phải có một ngườu chuyên đi chuyển ngữ, hoặc chúng ta cũng có thể gọi, đó là một người “phiên dịch”. Đặc thù của người làm nghiên cứu, làm phát triển sản phẩm, là họ rất tập trung vào tính kỹ thuật khi giao tiếp. Vì vậy, chúng ta sẽ cần một người trung gian, truyền đạt lại các ý tưởng của họ để gửi tới các phòng ban, bộ phận khác, và ngược lại.

Người mà chúng ta nói đến trên đây chính là trưởng phòng hay giám đốc R&D. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta người này cần phải có kiến thức rộng hơn, hiểu con người, hiểu khách hàng, hiểu thị trường hơn. Theo đó, để phòng ngừa các vấn đề xung đột liên phòng ban, mọi việc giao tiếp giữa R&D và phòng ban khác sẽ cần được thực hiện trực tiếp bởi người đứng đầu này.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình