Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chúng ta sẽ nghiên cứu rủi ro về khủng hoảng và mâu thuẫn nhân sự từ góc độ quản trị nguồn nhân lực. Rủi ro này có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm mâu thuẫn giữa cá nhân, trong các nhóm làm việc, trong từng phòng ban cụ thể, thậm chí có thể lan rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Thường thì, khủng hoảng nhân sự xuất phát từ mâu thuẫn tại cấp dưới hơn và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức.

Các nguyên nhân chính của các khủng hoảng nhân sự thường liên quan đến chính sách và quyết định của công ty không phù hợp với nhân viên, khiến họ cảm thấy không hài lòng và có thể tổ chức cuộc đình công hoặc biểu tình. Mô hình này có xu hướng cổ điển và đã được thấy trong quản trị truyền thống.

Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại, chúng ta thường gặp các dạng khủng hoảng nhỏ hơn, nhưng chúng vẫn có thể gây ra tổn hại lớn. Các khủng hoảng này thường xuất phát từ mâu thuẫn về mặt giữa các cấp quản lý và cấp dưới của tổ chức. Có thể xảy ra sai lầm trong việc tuyển dụng và đặt người không phù hợp vào vị trí quản lý cấp cao. Điều này có thể dẫn đến một tình hình tiêu cực, khi quản lý giỏi về mặt nhiệm vụ nhưng có thái độ tiêu cực và không tôn trọng đồng nghiệp, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ.

Để giải quyết các tình huống này, phòng nhân sự cần xây dựng một văn hóa tổ chức mạnh mẽ và trong sáng, nơi mọi người cảm thấy họ được trọng dụng và thúc đẩy đến sự phát triển tích cực. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho việc lựa chọn và phát triển người quản lý, và đòi hỏi việc xây dựng một quy trình tuyển dụng cẩn thận để đảm bảo sự phù hợp của họ với văn hóa tổ chức. Công việc này đặc biệt quan trọng tại các cấp quản lý cấp cao, vì những sai lầm ở đây có thể có tác động nghiêm trọng đến tổ chức.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình