Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Giải quyết khủng hoảng thương hiệu

Giải quyết khủng hoảng thương hiệu

Khủng hoảng về truyền thông được hiểu là trong quá trình doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp có thể bị “tấn công” bởi một số nhóm đối tượng nào đó khi họ không hài lòng với thương hiệu. Nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng truyền thông chủ yếu đến từ những bằng chứng của thương hiệu.

Nếu thương hiệu mới, thì khủng hoảng truyền thông sẽ thường xảy ra, tuy nhiên, biểu hiện của những cuộc khủng hoảng này lại khá mờ nhạt. Doanh nghiệp cũng khó có thể xác định rõ lợi ích của những người “tấn công” thương hiệu là gì. Trong khi đó, nếu thương hiệu của doanh nghiệp lớn, đã có thời gian phát triển lâu dài, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được lợi ích của những người tấn công đó là họ sẽ được doanh nghiệp đền bù. Họ sẽ được rất nhiều những lợi ích khác. Lúc này, chúng ta cần phải kiểm soát những bằng chứng thương hiệu một cách kỹ lưỡng và chuẩn chỉ nhất. Nếu chúng ta làm thương hiệu lớn một cách chuẩn xác về cả bảo hộ, hình ảnh và bằng chứng thương hiệu, thì cơ hội cho những cuộc khủng hoảng truyền thông là rất ít.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình