Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Giải quyết tranh chấp thương hiệu

Giải quyết tranh chấp thương hiệu

Trên thực tế, doanh nghiệp không không làm tốt công công việc bảo hộ thương hiệu. Nếu thương hiệu không được bảo hộ tốt, thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ gặp các vấn đề pháp lý liên quan đến thương hiệu, và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.

Khi doanh nghiệp xảy ra tranh chấp thương hiệu, chúng ta có thể thương lượng, và đương nhiên, doanh nghiệp sẽ mất một khoản phí để mua lại thương hiệu. Mặt khác, doanh nghiệp cũng có thể nhờ các bên pháp lý can thiệp để xác minh về chủ sở hữu thực sự của thương hiệu. Giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp để tránh vướng vào các vấn đề về bảo hộ thương hiệu đó là doanh nghiệp nên chú trọng và thực hiện thật kỹ các thủ tục về bảo hộ. Nếu doanh nghiệp bỏ qua một bước nào đó trong quy trình bảo hộ, thì công việc phát triển thương hiệu sau này sẽ không tránh khỏi những vấn đề liên quan tới pháp lý. Tại Việt Nam hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm tới các vấn đề về bảo hộ. Trong khi đó, luật pháp Việt Nam cũng chưa có những quy định rõ ràng và khắt khe về quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, chắc chắn trong thời gian tới, các vấn đề về bảo hộ thương hiệu chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn. Nếu các doanh nghiệp vẫn chưa chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, thì họ sẽ bị chính những rủi ro về thương hiệu đánh bại trước khi có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình