Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Một trong những thách thức lớn nhất mà phòng nhân sự đối diện là bài toán đánh giá, nơi họ phải đánh giá hiệu suất và khả năng của nhân sự trong các bộ phận khác, thay vì chỉ tập trung vào đánh giá kết quả của chính phòng nhân sự. Một phần quan trọng trong việc giải quyết bài toán này là thiết lập mục tiêu để đưa ra KPI để đánh giá toàn bộ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đây thực sự là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất trong phòng nhân sự.

Chúng ta có thể phân chia công việc này thành hai nhóm chính để làm cho nó dễ dàng hơn. Nhóm đầu tiên bao gồm việc thiết lập mục tiêu chung cho tổ chức và việc đảm bảo rằng các bộ phận có đủ nguồn nhân sự. Nhóm thứ hai tập trung vào việc đảm bảo chất lượng của nguồn nhân lực trong từng phòng ban, đánh giá hiệu suất lao động và duy trì sự phát triển trong thời gian dài.

Ngoài ra, công việc của phòng nhân sự còn liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, và quản lý. Tuyển dụng đòi hỏi việc xác định tiêu chí tuyển dụng phù hợp, lựa chọn nhân sự đúng, và đảm bảo sự chuyển giao suôn sẻ từ thị trường lao động vào trong công ty. Mục tiêu của phòng hành chính liên quan đến đánh giá rõ ràng của tất cả nhân sự trong tổ chức, một nhiệm vụ phức tạp và cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Cuối cùng, việc đào tạo yêu cầu đánh giá không chỉ về số lượng người tham gia mà còn về sự phát triển và tăng cường hiệu suất sau chương trình đào tạo.

Tóm lại, để giải quyết bài toán về mục tiêu đầu ra của phòng nhân sự là rất cồng kềnh và phức tạp. Đây là thách thức lớn trong công việc của phòng nhân sự.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình