Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thiết lập mục tiêu phân phối bán hàng

Thiết lập mục tiêu phân phối bán hàng

Trong quản lý vận hành phòng phân phối bán hàng, một trong những thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt là việc dự toán và kiểm tra hiệu suất. Tuy nhiên, khi đặt ra các mục tiêu, lập kế hoạch và giao việc, cần lưu ý một số điểm quan trọng.

Đầu tiên, về mục tiêu. Nếu chúng ta tập trung vào chỉ số hiệu suất chung (KPI), cần nhớ rằng phòng phân phối bán hàng không chỉ đóng góp vào doanh số bán hàng tổng cộng mà còn quản lý điểm bán hàng cũng như doanh số bán hàng tại các điểm này. Điều này đặt nhiệm vụ rõ ràng cho phòng này và giúp hướng dẫn các hoạt động một cách dễ dàng hơn.

Tiếp theo là về kế hoạch. Kế hoạch phải tuân theo từng giai đoạn trong quá trình phát triển. Có giai đoạn thử nghiệm, giai đoạn hoạch định chiến lược, và giai đoạn scale-up. Mỗi giai đoạn đòi hỏi nguồn lực và chiến lược khác nhau.

Về việc giao việc, đây là một khía cạnh khá phức tạp. Giao việc trong phòng phân phối bán hàng đòi hỏi sự tương tác đa dạng và thông tin chính xác. Họp các phòng ban khác nhau thường không mang lại nhiều giá trị, vì mỗi phòng ban hoạt động theo cách riêng của họ. Vì vậy, việc giao việc thường diễn ra thông qua văn bản hơn là các cuộc họp. Các cuộc họp riêng lẻ với đội ngũ bán hàng, logistics, pháp lý, và chăm sóc khách hàng là cách hiệu quả để quản lý vận hành phòng phân phối bán hàng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình