Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phòng truyền thông là một phần tổ chức có sự đa dạng trong cấu trúc, và sự đa dạng này thường phụ thuộc vào mô hình kinh doanh cũng như loại hình doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, điểm chung của mọi phòng truyền thông là cần phải có đủ các mắt xích quan trọng.

Mắt xích thứ ba, đó là team sáng tạo nội dung, đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống này. Nhiệm vụ của team này không chỉ dừng lại ở việc sản xuất các nội dung truyền thông, mà còn bao gồm việc viết nội dung (copywriting), thiết kế, và sản xuất video.

Về nội dung, team sáng tạo nội dung bao gồm copywriters (người viết nội dung), các chuyên gia về video production (sản xuất video), và thậm chí cả các nhân viên chịu trách nhiệm về quảng cáo (media). Đây là một team đa dạng và chuyên nghiệp, có khả năng tạo ra nội dung chất lượng và thực hiện các chiến dịch phức tạp, bao gồm cả việc làm việc với các KOL (Key Opinion Leaders – Những người có ảnh hưởng lớn) và liên quan đến việc viết kịch bản và thuê các nguồn tài nguyên ngoài như địa điểm cho sự kiện và nhiều yếu tố khác.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình