Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chúng ta đã biết rằng phòng tài chính thường thực hiện ba nhiệm vụ chính, đó là dự toán, kế toán và phân tích đánh giá tài chính. Cơ cấu căn bản của một phòng tài chính thường bao gồm bốn vị trí. Vị trí thứ ba trong cơ cấu này là bộ phận kế toán, hay còn gọi là bộ phận xây dựng các báo cáo tài chính.

Nhiệm vụ chính của nhân sự trong team kế toán đó là xử lý thông tin tài chính, tức là bộ phận thực hiện công việc thu thập và biên tập dữ liệu tài chính để lập các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và bảng cân đối kế toán. Các công việc kế toán liên quan đến việc tạo ra những tài liệu quan trọng này, và chúng đặc biệt quan trọng đối với tổ chức.

Trong giai đoạn khởi đầu, kỹ năng dự toán thường được xem là quan trọng nhất. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển, các kỹ năng liên quan đến việc tạo báo cáo tài chính và hiểu biết về các chỉ số tài chính cũng trở nên quan trọng hơn. Đây là những yếu tố không thể thiếu để xây dựng và phát triển một doanh nghiệp thành công.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình