Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bộ phận hành chính thường là một trong những đội ngũ lớn nhất trong phòng nhân sự và bao gồm nhiều chức năng quan trọng, ví dụ như: Quản lý lương thưởng, xây dựng chế độ lương thưởng công bằng và hợp lý để đảm bảo nhân viên được trả đúng công lao động của họ. Quản lý hợp đồng, theo dõi và quản lý hợp đồng lao động của nhân viên, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật lao động và thỏa thuận công việc. Luật lao động và vấn đề liên quan đến nhà nước, đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến Luật lao động và các vấn đề khác liên quan đến nhà nước. Quản lý tổ chức công đoàn, đối phó với các vấn đề và quan hệ lao động, thường liên quan đến việc tạo và duy trì tổ chức công đoàn trong công ty. Quản lý tổ chức phi Chính phủ, thường liên quan đến việc hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức doanh nghiệp xã hội.

Phòng hành chính có vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường làm việc cân bằng và hòa hợp, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Tùy thuộc vào quy mô và ngành công nghiệp, số lượng nhân viên trong phòng hành chính có thể thay đổi. Tuy nhiên, quan trọng nhất là có một hệ thống quản lý hiệu quả để xử lý tất cả các khía cạnh liên quan đến hành chính và nhân sự trong công ty.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình