Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team thiết kế thương hiệu

Set-up team thiết kế thương hiệu

Mắt xích thứ ba trong phong thương hiệu là team design. Công việc design là công việc thiết kế về bộ nhận diện thương hiệu, bao gồm tên gọi, logo và brand guidelines. Công việc của team design là thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, sau đó hướng dẫn các bộ phận khác, các mắt xích khác cách để không làm mất sự đồng bộ về mặt nhận diện của thương hiệu. Đó là công việc rất khó và đòi hỏi yếu tố về mặt kỹ thuật rất cao.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình