Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team quảng bá thương hiệu

Set-up team quảng bá thương hiệu

Mắt xích thứ tư cũng là mắt xích cuối cùng của phòng thương hiệu là team quảng bá thương hiệu. Nhiệm vụ của team này là tìm và tạo ra các bằng chứng thương hiệu. Team quảng bá có thể kết hợp với phòng truyền thông để có thể lan tỏa những thương hiệu.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình