Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team bảo hộ thương hiệu

Set-up team bảo hộ thương hiệu

Một mắt xích quan trọng trong đội ngũ thực thi đó là team bảo hộ thương hiệu. Công việc của team này là những công việc liên quan đến các vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ về tên, về logo, để đảm bảo bộ nhận diện thương hiệu sẽ không bị trùng với đối thủ nào khác. Tóm lại, công ty sẽ mất một khoảng thời gian khá dài trong việc xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu. Thời gian có thể từ 18 tháng, thậm chí nhiều hơn để có thể xác minh được thương hiệu đó đã được bảo hộ hay chưa. Chỉ khi doanh nghiệp có được giấy chứng nhận thương hiệu đã được pháp luật bảo hộ, lúc đó, phòng bảo hộ mới xong được dự án đó.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình