Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vị trí thứ hai cần phải có trong phòng thương hiệu đó là team chuyên làm về tuyên ngôn thương hiệu, hay chúng ta còn gọi là team copywriter. Một doanh nghiệp có thể có nhiều công ty con và mỗi một công ty con đều cần có tuyên bố riêng. Do vậy, công việc của team copywriter chính là tìm cách để có thể liên kết được tất cả các tuyên ngôn của các công ty con tới tuyên ngôn của công ty mẹ. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiệm vụ viết định vị cho các sản phẩm và xây dựng chiến lược thương hiệu cá nhân. Nói cách khác, team copywriter sẽ thực hiện các công việc “viết” về thương hiệu.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình