Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phòng phân phối và bán hàng thường có một cấu trúc rất phức tạp và đa dạng, và nó thay đổi tùy theo mô hình kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp. Mặc dù không có một cấu trúc chung cho toàn bộ lĩnh vực này, ta có thể xác định các nhiệm vụ quan trọng thường thuộc về phòng phân phối bán hàng.

Một phần quan trọng trong phòng phân phối bán hàng liên quan đến việc quản lý và chăm sóc khách hàng. Có hai khía cạnh chính trong việc này:

Khía cạnh thứ nhất là việc chăm sóc đại lý hoặc những đối tác kinh doanh của công ty. Điều này liên quan đến việc đảm bảo rằng các đối tác của công ty nhận được hỗ trợ cần thiết, có thể kể đến việc đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, và xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

Khía cạnh thứ hai là chăm sóc khách hàng cuối cùng hoặc người tiêu dùng cuối cùng. Đây là việc đảm bảo rằng khách hàng cuối cùng của công ty nhận được dịch vụ tốt và hỗ trợ khi cần. Điều này có thể bao gồm việc xử lý các yêu cầu về đổi trả, bảo hành, hoặc bảo dưỡng sản phẩm.

Các nhiệm vụ chăm sóc khách hàng có thể đòi hỏi sự phân chia công việc, ví dụ như phân chia thành các phòng riêng biệt để quản lý khách hàng cuối cùng và đối tác kinh doanh, hoặc tùy theo tính chất của sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình