Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phòng phân phối và bán hàng thường có một cấu trúc phức tạp và đa dạng, tùy thuộc vào mô hình kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp. Mặc dù không có một cấu trúc chung nào cho toàn bộ ngành này, chúng ta có thể xác định các nhiệm vụ quan trọng mà phòng phân phối bán hàng thường thực hiện.

Một khía cạnh quan trọng trong phòng phân phối và bán hàng liên quan đến quản lý công việc liên quan đến hợp đồng, công nợ, và thu hồi các khoản công nợ. Đây là nhiệm vụ của phòng pháp lý hoặc phòng hợp đồng, và nó rất quan trọng đặc biệt nếu công ty có nhiều đối tác hoặc các hợp đồng lớn. Phòng pháp lý có thể được tổ chức nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ từ bên ngoài, nhưng điều quan trọng là phải có một sự quản lý chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng và công nợ.

Mặc dù phòng pháp lý thường làm việc tại văn phòng, nhưng họ cũng phải hỗ trợ những người bán hàng trong việc thu hồi công nợ và ký kết hợp đồng. Điều này có thể đòi hỏi họ phải di chuyển và làm việc ngoài trường hợp cần thiết.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình