Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phòng truyền thông, tùy theo từng mô hình kinh doanh và loại hình doanh nghiệp, thường có cơ cấu tổ chức đa dạng và phức tạp. Tuy nhiên, điều không thể thiếu trong phòng truyền thông của một doanh nghiệp là sự tồn tại của các mắt xích quan trọng.

Mắt xích thứ tư, tức là team PR (quan hệ công chúng), có nhiệm vụ chuyên biệt trong việc tập trung hoàn toàn vào tổ chức sự kiện và thực hiện các chiến dịch lớn. Tách riêng thành một nhóm độc lập là bởi vì nhóm này đặc biệt quan trọng và chuyên biệt trong việc quản lý và thực hiện những sự kiện lớn, mà thường đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng riêng biệt. Các nhiệm vụ của team PR như: xây dựng hình ảnh và danh tiếng tích cực cho doanh nghiệp, quản lý khủng hoảng truyền thông, tạo và quản lý mối quan hệ với truyền thông, sản xuất và phân phối các tài liệu truyền thông.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình