Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team thiết kế sản phẩm

Set-up team thiết kế sản phẩm

Một bộ phận không thể thiếu trong quá trình phát triển sản phẩm là nhóm thiết kế. Đây là nhóm chuyên biệt có khả năng biến các ý tưởng trở thành hiện thực thông qua thiết kế 2D, 3D và sản phẩm thực tế. Sự sáng tạo là năng lực chính của họ. Để hỗ trợ nhóm thiết kế, các công cụ và trang thiết bị hiện đại là điều không thể thiếu. Công ty cần cung cấp môi trường và phòng làm việc chuyên nghiệp để họ có thể tập trung vào công việc một cách hiệu quả. Nhóm thiết kế chính là bộ não sáng tạo của quy trình phát triển sản phẩm, giúp biến các ý tưởng thành sản phẩm thực tế và ứng dụng trực tiếp vào thị trường.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình