Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up vị trí giám đốc sản phẩm

Set-up vị trí giám đốc sản phẩm

Không cần phải là chuyên gia kỹ thuật hoặc nghiên cứu, Giám đốc R&D cần phải hiểu tổng thể về toàn bộ sản phẩm. Nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo rằng sản phẩm đang phát triển phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp.

Giám đốc R&D đóng vai trò cân bằng giữa các khía cạnh khác nhau của sản phẩm. Đặc thù các nhóm kỹ thuật trong phòng sẽ chỉ tập trung vào công việc kỹ thuật và họ thường không có khả năng tập trung vào khách hàng. Điều này khiến cho Giám đốc R&D cần phải giỏi về việc hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Họ cũng cần phải đánh giá các yếu tố thương mại như chi phí và lợi nhuận. Trong khi các nhóm R&D thường tập trung vào việc tạo ra sản phẩm tốt nhất, vai trò kinh doanh của Giám đốc R&D là phải đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được thị trường đón nhận.

Trong tất cả, vai trò của Giám đốc R&D không chỉ bám vào khía cạnh kỹ thuật, mà còn bao gồm khả năng hiểu và thấu hiểu về khách hàng và thị trường. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển có thể đáp ứng tốt cả yếu tố kỹ thuật và yếu tố thương mại, từ đó đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình