Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng ta không thể bỏ qua việc tạo ra một mô hình sản xuất hoàn hảo, và nhóm chịu trách nhiệm cho công việc này chúng ta gọi là nhóm mô hình sản xuất. Các thành viên trong nhóm này phải có kiến thức sâu rộng về các loại vật liệu và phải hiểu rõ cách tạo cấu trúc sản phẩm bằng cách sử dụng những nguyên liệu này. Họ là những chuyên gia trong việc tạo ra mô hình sản xuất, nơi mà từng công cụ và linh kiện đều được đặt vào vị trí phù hợp trong quy trình sản xuất mà không gây mâu thuẫn hoặc xung đột. Những người làm việc trong mô hình sản xuất không chỉ giúp xây dựng một mô hình sản xuất hiệu quả mà còn đảm bảo rằng vật liệu và công nghệ sản xuất đều tối ưu nhất. Điều này đóng góp đáng kể vào việc tạo ra sản phẩm cuối cùng một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình