Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong quá trình thiết lập bộ máy sản xuất, doanh nghiệp cần phải chỉ định ít nhất bốn vị trí quan trọng. Vị trí tiếp theo là Trưởng Phòng Thu Mua, người có nhiệm vụ quản lý hoạt động của nhóm mua sắm nguyên vật liệu. Nhóm thu mua là nhóm chịu trách nhiệm tìm kiếm và quản lý các đối tác cung cấp nguyên vật liệu. Các nhiệm vụ trong nhóm này bao gồm xác định tiêu chuẩn cho từng nguyên vật liệu, quản lý sản lượng, chi phí, thanh toán, quy trình và bảo quản. Nó liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong quá trình thu mua. Trong vai trò của Trưởng Phòng Thu Mua, họ phải giải quyết bài toán thu mua nguyên vật liệu cho nhà máy và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình