Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team kiểm soát chất lượng

Set-up team kiểm soát chất lượng

Trong quá trình tổ chức bộ máy sản xuất, doanh nghiệp cần phải chỉ định ít nhất bốn vị trí quan trọng. Vị trí tiếp theo là Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng, người quản lý hoạt động của nhóm kiểm soát chất lượng. Lưu ý rằng kiểm soát chất lượng ở đây không chỉ liên quan đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Mà còn đề cập đến chất lượng của quá trình sản xuất tại nhà máy. Chất lượng sản phẩm thể hiện khả năng chịu đựng áp lực trong thực tế, trong khi chất lượng của nhà máy liên quan đến độ đồng đều của sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm không bị lỗi hoặc có sự chênh lệch giữa các sản phẩm. Trong vai trò của Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng, người trưởng phòng phải chắc chắn rằng tất cả các yếu tố liên quan đến chất lượng được đảm bảo từ các giai đoạn đầu vào cho đến khi sản phẩm được lưu kho và sẵn sàng để xuất ra thị trường.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình