Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chúng ta sẽ thảo luận về việc cơ cấu nhân sự cho bộ phận tuyển dụng hiệu quả trong tổ chức của bạn. Các phương pháp và chiến lược khác nhau có thể được áp dụng để tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, từ việc xác định vị trí cụ thể cho đến việc phân chia nguồn lực theo phòng ban, mắt xích hoặc cấp bậc.

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách tiếp cận từng kênh để phân chia nguồn nhân lực một cách chi tiết và hợp lý, ví dụ như xác định người nào phù hợp với vai trò thực tập sinh, người nào thích hợp cho vị trí chuyên viên, và người nào có tiềm năng để trở thành lãnh đạo cấp trung. Chúng tôi sẽ cung cấp các cách để bạn có thể tổ chức và quản lý tuyển dụng một cách hiệu quả nhằm đảm bảo rằng nguồn nhân lực của bạn được sử dụng một cách tối ưu.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình