Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bình thường, cấu trúc của phòng phân phối và bán hàng rất phức tạp và đa dạng, tùy thuộc vào mô hình cụ thể của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta có thể xác định các công việc quan trọng mà một phòng phân phối bán hàng thường phải thực hiện.

Đội ngũ bán hàng là nhóm quan trọng nhất trong phòng phân phối và bán hàng. Đây là những người chịu trách nhiệm phát triển thị trường, thuyết phục khách hàng, và tiếp cận họ. Đội ngũ bán hàng có thể được chia thành các bộ phận hoặc mắt xích nhỏ khác nhau, tùy thuộc vào chiến lược của doanh nghiệp.

Ví dụ, một số công ty chọn chiến lược tiếp cận đối tác trực tuyến, và trong trường hợp này, có thể có các đội ngũ chuyên về nội dung, quảng cáo, và chăm sóc khách hàng. Những đội ngũ này có thể thuộc về phòng phân phối bán hàng và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình bán hàng.

Một đặc điểm quan trọng của phòng phân phối bán hàng là họ thường làm việc ngoài trời nhiều hơn là trong văn phòng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình