Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team dự toán, gọi vốn

Set-up team dự toán, gọi vốn

Chúng ta đã biết rằng phòng tài chính thường thực hiện ba nhiệm vụ chính, đó là dự toán, kế toán và phân tích đánh giá tài chính. Cơ cấu căn bản của một phòng tài chính thường bao gồm bốn vị trí. Vị trí thứ hai trong cơ cấu này là đội dự toán và quản lý nguồn vốn.

Khi bước vào cuộc hành trình khởi nghiệp, có một số khía cạnh quan trọng cần chú trọng, và trong đó công việc dự toán thường được xem xét hàng đầu. Dự toán đại diện cho bước đầu tiên trong việc xác định nguồn tài chính và lập kế hoạch cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kế toán, đặc biệt là cho mục đích báo cáo thuế, thường có thể được giao cho các chuyên gia ngoài.

Khi đến việc phân tích dữ liệu và tạo báo cáo tài chính, đó là công việc thuộc phạm vi của doanh nghiệp. Ngay cả đối với doanh nghiệp nhỏ, chủ doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện công việc này, đặc biệt là phần liên quan đến dự toán. Kỹ năng này rất quan trọng khi bắt đầu kinh doanh và thường được xem xét như một yếu tố bắt buộc.

Trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp, việc hiểu biết về dự toán là rất quan trọng. Càng tiến xa trong hành trình phát triển doanh nghiệp, bạn có thể xem xét việc thuê các chuyên gia có kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn. Điều quan trọng là phải đảm bảo bạn sở hữu kỹ năng dự toán vững và mạnh trong giai đoạn đầu, và sau đó nhận sự hỗ trợ từ người quản lý doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có khả năng hiểu và đọc báo cáo tài chính cơ bản để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả.

Cũng cần lưu ý rằng phòng tài chính thường phải hợp tác chặt chẽ với các phòng ban khác và tham gia vào các quy trình giải ngân của tổ chức. Phòng kế toán thường phải liên kết chặt chẽ với các bộ phận khác để duyệt và quản lý các khoản chi phí. Họ cũng chịu trách nhiệm thu thập các hóa đơn và chứng từ quan trọng, điều này là một phần quan trọng của quy trình tổng thể của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình