Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team quản lý kênh truyền thông

Set-up team quản lý kênh truyền thông

Phòng truyền thông thường có một sự đa dạng trong cơ cấu tổ chức của nó, và điều này thường phụ thuộc vào mô hình kinh doanh và loại hình của doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, trong phòng truyền thông của một doanh nghiệp, việc tồn tại đủ các mắt xích quan trọng là một điều không thể thiếu.

Mắt xích thứ hai, một phần quan trọng của hệ thống này, là team quản lý kênh truyền thông. Nhiệm vụ của team này không chỉ giới hạn trong việc xây dựng các kênh truyền thông chính thức (official channels) mà còn bao gồm cả việc thực hiện và quản lý các chiến dịch truyền thông trên các kênh này.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình