Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong quá trình tổ chức bộ máy sản xuất, doanh nghiệp cần phải chỉ định ít nhất bốn vị trí quan trọng. Vị trí thứ hai là vị trí trưởng phòng vận hành nhà máy. Vị trí này sẽ quản lý nhóm vận hành nhà máy. Nhóm vận hành nhà máy là nhóm liên quan đến hoạt động của nhà máy, bao gồm thiết kế, vận hành, bảo dưỡng máy móc, và các yếu tố liên quan đến hiệu suất của nhà máy. Điều này bao gồm việc quản lý công suất sản xuất, tiêu thụ điện năng, và tối ưu hóa các khía cạnh chi phí và rủi ro liên quan đến vận hành. Tổng cộng, các nhiệm vụ trong nhóm này rất đa dạng và có thể dường như khá lạ đối với những người không quen thuộc với ngành sản xuất. Vị trí trưởng phòng vận hành nhà máy thường được giao cho những người có nền kỹ thuật, chú trọng vào việc quản lý hoạt động máy móc trong nhà máy.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình