Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up vị trí giám đốc thương hiệu

Set-up vị trí giám đốc thương hiệu

Mắt xích đầu tiên cần có trong phòng thương hiệu là vị trí trưởng phòng hoặc vị trí giám đốc phòng thương hiệu. Điều này sẽ phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp đó có phòng thương hiệu riêng hay một người nào đó sẽ kiêm nhiệm công việc quản trị thương hiệu. Doanh nghiệp bắt buộc phải có một bộ phận làm về thương hiệu. Nếu chưa ai có thể đảm nhận được vị trí trưởng phòng, thì thường người tổng giám đốc sẽ là người phù hợp nhất để kiêm nhiệm vị trí này. Mặt khác, công ty có thể để giám đốc truyền thông kiêm luôn vị trí của giám đốc thương hiệu. Nhìn chung, doanh nghiệp vẫn cần có một người đảm nhận vị trí quản trị thương hiệu để có thể hoạch định chiến lược và quản lý công việc chung của phòng thương hiệu.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình