Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up vị trí giám đốc truyền thông

Set-up vị trí giám đốc truyền thông

Phòng truyền thông thường có cấu trúc đa dạng, thay đổi tùy theo mô hình kinh doanh và loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng là phải tồn tại những mắt xích quan trọng để đảm bảo hoạt động truyền thông được thực hiện một cách hiệu quả.

Mắt xích đầu tiên và quan trọng nhất là vị trí của Giám đốc Truyền thông. Nhiệm vụ chính của Giám đốc Truyền thông là lập kế hoạch chiến lược truyền thông và quản lý hoạt động của phòng truyền thông.

Vị trí của Giám đốc Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong quản lý truyền thông tổ chức. Trong quá trình thiết kế cấu trúc tổ chức phòng truyền thông, có một nguyên tắc quan trọng là giữ cho cấu trúc không quá phức tạp bằng việc thuê nhân sự từ bên ngoài và chỉ giữ lại những người quản lý có nhiệm vụ xác định chiến lược truyền thông. Vì vậy, vị trí của Giám đốc Truyền thông không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần có khả năng quản lý mạnh mẽ và tuân thủ các tiêu chí về thái độ, giao tiếp, và sự nhạy bén trong công việc.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình