Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up vị trí giám đốc phân phối bán hàng

Set-up vị trí giám đốc phân phối bán hàng

Phòng phân phối và bán hàng thường có một cấu trúc phức tạp và không có một mô hình chung cố định. Tuy nhiên, có một số công việc và vị trí cơ bản mà mọi phòng phân phối và bán hàng thường phải thực hiện.

Vị trí đầu tiên và bao quát nhất là vị trí Giám đốc phân phối và bán hàng. Giám đốc phân phối và bán hàng chủ yếu tập trung vào việc hoạch định chiến lược, sử dụng dữ liệu từ ngành, thị trường, đối thủ, đối tác và khách hàng.

Vị trí này đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm sâu rộng trong ngành, bởi vì quá trình hoạch định chiến lược phải dựa trên dữ liệu chuyên ngành cụ thể. Nếu người đảm nhận vị trí này mới chỉ mới bắt đầu trong ngành, việc thực hiện hoạch định chiến lược có thể trở nên khó khăn. Điều quan trọng là họ phải nắm vững dữ liệu về ngành, hiểu rõ về cách đối thủ hoạt động và nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Người có thể nắm vị trí Giám đốc bán hàng thường đã có kinh nghiệm từ vị trí nhân viên bán hàng, và họ cần phải thể hiện sự kỷ luật và chuyên nghiệp trong công việc để thành công trong vai trò này.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình